Hospice en vrijwillige terminale thuiszorg Woerden.

Cirkelteam Woerden

Extra ondersteuning wanneer u dat nodig heeft!

Uw arts heeft met u besproken dat u niet meer kunt genezen en dat u nog maar een beperkte tijd te leven heeft. Dit kan veel emoties en vragen oproepen, bijvoorbeeld over uw lichamelijke situatie of over psychische zorg en ondersteuning van u en uw naasten. Al deze vragen kunt u bespreken met uw huisarts,  met de wijkverpleegkundige of een vrijwilligersorganisatie als u daar hulp van krijgt.  Deze hulpverleners ondersteunen u bij zaken waarvan u aangeeft dat u dat nodig vindt.

In sommige gevallen kunnen vragen zo ingewikkeld zijn dat uw hulpverleners niet direct weten hoe ze u het beste kunnen ondersteunen. Dan kunnen zij met uw vragen terecht bij het Cirkelteam. Dit gebeurt altijd in overleg met u. Wanneer u zelf graag wil dat het Cirkelteam betrokken is bij de zorg voor u kunt u dit ook kenbaar maken aan uw huisarts of wijkverpleegkundige. Zie verder de folder.

Het Cirkelteam

Het Cirkelteam Woerden bestaat uit een kaderhuisarts, 3 verpleegkundigen en een coördinator van de vrijwilligersorganisatie Mantelmeeuw. Zij zijn allemaal gespecialiseerd in de palliatieve zorg. Dit betekent dat zij extra kennis hebben over wat er kan spelen tijdens het ziekteproces in de laatste periode van iemands leven. Dit gaat om medische kennis, bijvoorbeeld over pijnbestrijding en het verminderen van andere lichamelijke klachten. Maar ook om kennis over verwardheid, angst, psychische problemen en levensvragen. Daarnaast zetten zij hun kennis in om ook vragen op het sociale domein zoals mantelzorgondersteuning te kunnen beantwoorden. Deze professionals zijn goed op de hoogte van alle ondersteuningsmogelijkheden die er zijn voor mensen in de laatste fase van hun leven.

Voor de volledige informatie over het Cirkelteam kunt u ook de patiëntenfolder downloaden.

Voor artsen is hier de artsenfolder beschikbaar, hierin staat ook de wijze van aanmelden.

Webdesign and development by Joniisraeli.com