Hospice en vrijwillige terminale thuiszorg Woerden.

Palliatieve zorg

 

Het is goed om te weten dat wanneer de laatste periode van het leven aanbreekt, de zorg die u mag verwachten uit meerdere aspecten bestaat. Dit heet palliatieve zorg.

In de palliatieve zorg is er  aandacht voor de totale mens en zijn of haar wensen en behoeften.

Naast de geboden lichamelijke zorg (verpleging en artsenzorg), waarbij er goed gelet wordt op zaken als pijnbestrijding en verlichting van lichamelijke klachten, kan er ook sprake zijn van behoeften op andere aandachtsgebieden.

Er spelen vaak  veel emoties bij het afronden van zaken en bij het naderende afscheid. Dat geldt voor de zorgvrager, maar ook voor diens naasten. Misschien voelt u behoefte uw zorgen van u af te praten of juist mooie herinneringen op te halen. Het is prettig als voor deze en andere sociaal-emotionele aspecten ook aandacht is. Soms is het ook fijn met een psycholoog of een geestelijke verzorger te spreken over hetgeen u bezig houdt.

Bij deze zorg worden vrijwilligers, psychologen en geestelijk verzorgenden betrokken.  Leidend daarbij is wat u als zorgvrager wenst en nodig heeft. In ons hospice betekent het dat wij contact voor u leggen met de aanbieders van deze verschillende ‘zorgvormen’, op het moment dat u aangeeft dat u er behoefte aan hebt. Elke vorm van zorg die u wenst kunnen wij voor u in huis halen.

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

Webdesign and development by Joniisraeli.com