U bent hier: HospicezorgAlgemene info

Beschikbare bedden

Stichting De Mantelmeeuw WoerdenHier ziet u alle beschikbare bedden, zowel bij ons als in de hele regio.

Algemene informatie hospicezorg

Stichting De Mantelmeeuw WoerdenOm uiteenlopende redenen kan of wil men in de laatste levensfase niet altijd thuis blijven. In dat geval zou zorg verleend kunnen worden in hospice De Mantelmeeuw in Woerden. De Mantelmeeuw is een 'bijna-thuis-huis'; dit betekent dat ernaar gestreefd wordt om de eigen huiselijke leefsituatie van de bewoner te handhaven en zoveel mogelijk tegemoet te komen aan een bijna-thuisgevoel. Als bewoner kunt u – en uw familie – het huis als het uwe beschouwen en het leven binnenshuis zo organiseren dat tegemoet gekomen wordt aan uw wensen (hierbij rekening houdend met de andere gasten).

Vrijwilligers spelen een belangrijke rol in het hospice. Zij zijn in wisselende diensten van 7.00 uur tot 23.00 uur aanwezig als gastvrouw/gastheer. Binnen deze rol vervullen zij dezelfde ondersteunende en aanvullende functie die u anders thuis zou ervaren. De vrijwilligers vullen aan op die momenten waar de bewoner en de familie er behoefte aan hebben.

Ook de beroepsmatige thuiszorg komt in het hospice. Een aantal momenten per dag is de wijkverpleegkundige er voor de verzorging en de verpleegkundige taken. Daarnaast is er gedurende de hele nacht een medewerker van de beroepsmatige thuiszorg aanwezig. Zo dragen de vrijwilligers en de professionele thuiszorgorganisatie gezamenlijk zorg voor een 24-uurs aanwezigheid.

De medische eindverantwoordelijkheid blijft, net als in de thuissituatie, in handen van de eigen huisarts. Wanneer u van buiten de gemeente Woerden komt en de eigen huisarts die taak niet kan vervullen, wordt deze ingevuld door een bij ons gedetacheerde verpleeghuisarts.Voorafgaand aan een opname in het hospice vindt een intakegesprek plaats. Ook als er nog geen sprake is van een directe opname is het mogelijk om contact te zoeken met onze organisatie om u te laten informeren. Wanneer u dat wilt, kunt u in het hospice worden rondgeleid.

Intake

Stichting De Mantelmeeuw WoerdenEén van de coördinatoren maakt een afspraak met u voor het intakegesprek. In dat gesprek wordt meer informatie verstrekt en wordt uw zorgbehoefte geïnventariseerd. Ook zal worden besproken wat er nodig is om een opname in het hospice mogelijk te maken.

Wanneer u vanuit de thuissituatie komt, zal de wijkverpleging u hierbij kunnen ondersteunen. In het ziekenhuis loopt de opname meestal via de zorgbemiddeling of de transferverpleegkundige. Zaken die geregeld moeten worden zijn bijvoorbeeld de afgifte van een indicatiestelling door het Centrum Indicatiestelling (CIZ), het inschakelen van wijkverpleging en de medische zorg. Om gebruik te maken van het hospice dient de behandelend arts een terminaalverklaring af te geven; zo'n verklaring houdt in dat er sprake is van een beperkte levensverwachting van ongeveer 3 maanden.

Kosten

Voor het verblijf in het hospice worden geen extra kosten in rekening gebracht. De bewoner blijft zelf verantwoordelijk voor de kosten die hij/zij thuis gemaakt zou hebben, zoals de eigen bijdrage AWBZ thuiszorg, warme maaltijden, telefoonkosten e.d.. Vanuit het hospice worden de broodmaaltijden, koffie en thee u aangeboden. De warme maaltijd kan de familie zelf blijven verzorgen, maar er is ook een mogelijkheid om gebruik te maken van onze kookvrijwilligers. Zij komen dagelijks informeren welke eetwensen er zijn en zullen dan de maaltijd voor u bereiden. Voor de warme maaltijd zal een kleine vergoeding worden gevraagd.

Tot slot

Wilt u meer informatie over een opname in het hospice, neemt u dan gerust contact met ons op.

 
Please update your Flash Player to view content.

..Meer info onder 'Nieuws'..Ga naar boven