Hospice en vrijwillige terminale thuiszorg Woerden.

Open ochtend

 

Wist u dat wij elke eerste zaterdag van de maand Open ochtend hebben. Een laagdrempelige manier om kennis te maken met onze organisatie. Omdat u misschien gebruik wilt maken in de toekomst van onze mogelijkheden of omdat u belangstelling heeft voor het vrijwilligerswerk.

Eerstvolgende Open ochtend: Zaterdag 1 augustus aan de Meeuwenlaan 14 van Stichting De Mantelmeeuw. Van 10 tot 12 uur.

Voor belangstellenden staat koffie klaar in het tuinhuis achter het hospice waar u geïnformeerd wordt over de zorg die wij kunnen bieden thuis en in het hospice. Ook is er vaak de mogelijkheid voor een rondleiding zodat u in de gelegenheid bent de sfeer van het hospice zelf te ervaren.

Derde Korenfestival Mantelmeeuw druk bezocht

 

Zes zangkoren uit het Groene Hart zongen zaterdag  18 april  op een zonovergoten Kerkplein voor honderden toehoorders uit Woerden en wijde omgeving hun mooiste muziek.  De koren brachten een uitgebreid repertoire ten gehore, van pop tot levenslied en  van licht-klassiek tot gevoelige ballads.  Samen gaven ze enthousiast vorm aan het derde Korenfestival, dat Stichting  de Mantelmeeuw (hospice en vrijwillige thuiszorg in Woerden) in het kader van haar vijftienjarig bestaan organiseerde.

 

De aanstekelijke muziek inspireerde het publiek tot meedoen. Er werd meegezongen en gedanst, gelachen en af en toe zelfs een traantje van ontroering weggepinkt.

 

Er was kunst (schilderijen en beelden, beschikbaar gesteld door kunstenaars uit Woerden)  te koop waarbij de opbrengst van de verkoop geheel ten goede komt aan De Mantelmeeuw, die voor de financiering van haar zorg afhankelijk is van vrijwilligers, donaties en sponsoring.  Ook meldden zich bijna 60 mensen aan als nieuwe donateur van de Stichting die in het hospice en met terminale thuiszorg in Woerden mensen in de laatste fase van hun leven ondersteunt.  De Mantelmeeuw verwelkomt in het vijftiende jaar van haar bestaan graag de 1500e donateur. De nieuwe aanmeldingen brengen dat streefgetal weer iets meer binnen bereik.

 

Met het Korenfestival, dat werd afgesloten met drie liedjes door de aanwezige koren te samen,  vraagt De Mantelmeeuw aandacht voor de wereldwijde hospicebeweging en de vrijwillige palliatieve zorg bij mensen thuis en in het hospice aan de Meeuwenlaan.

 

Het Korenfestival werd gesubsidieerd door het Woerdense bedrijfsleven en een aantal instellingen.

 

In het kader van het vijftienjarig bestaan heeft De Mantelmeeuw in september ook een hele bijzondere open dag op het programma staan.

 

Koren uit de regio zongen voor een groot publiek op het Kerkplein (foto’s: www.HansPieters.nl)

Koren uit de regio zongen voor een groot publiek op het Kerkplein (foto’s: www.HansPieters.nl)

Nieuwsbrief

De nieuwsbrief van april 2015 is uitgekomen.

Nieuwsbrief_April_2015_web

Korenfestival 18 april 2015

 

Voices for hospices.

 

Muziek verbindt, muziek is emotie en muziek speelt voor veel mensen een grote rol in hun leven.  Het korenfestival past daarom bij het werk van Stichting de Mantelmeeuw.  Het 15 jarig bestaan van het hospice De Mantelmeeuw in Woerden betekent dat onze vrijwilligers al heel veel mensen hebben bijgestaan tijdens hun laatste dagen, ook in thuissituaties. Op 18 april vragen we extra aandacht voor de palliatieve zorg bij mensen thuis en de zorg in hospices. Met muziek als de verbindende factor.

 

De dag wordt geopend door Jos van Riet en de dagpresentatie is in handen van Mantelmeeuw coördinatoren Angela Weerelts en Helmy Smit

 

10.30 uur            Opening festival

10.35 uur            Kindermusical/Musicalklas van Het Klooster

11.10 uur            Gemengd koor Rhythm & Friends

11.45 uur            Vrouwenkoor Noyana

12.20 uur            Vrouwenkoor De Colores

12.55 uur            Gemengd koor Rhythm & Friends

13.30 uur            Vrouwenkoor Noyana

14.05 uur            Gemengd koor Marcello

14.40 uur            Vrouwenkoor De Colores

15.15 uur            Gemengd koor Marcello

15.50 uur            Mannenkoor Bravour

16.50 uur            Gezamenlijke afsluiting

 

De koren brengen hun eigen, heel afwisselende repertoire ten gehore, variërend van wereldliederen tot zeemansliederen, pop en musicalliedjes tot gevoelige ballads. Kortom voor elke muziekliefhebber een oorstrelende ervaring!

Dus kom langs, drink een (gratis) kopje koffie of thee bij de kraam van De Mantelmeeuw en geniet!

Bundel ‘Laatste zwaai’ gepresenteerd

 

Op 14 maart heeft in de boekhandel Libris aan de Voorstraat 15 te Woerden de boekpresentatie plaats gevonden van de bundel Laatste zwaai van Trudy ten Have, uitgegeven door Stichting de Mantelmeeuw. Wij zijn verheugd dat wij het eerste exemplaar mochten overhandigen aan Bram van der Vlugt. Zie hier voor het uitvergrootte krantenartikel.De bundel is zeer goed ontvangen en bestaat uit 15 prachtige verhalen vergezeld van illustraties, eveneens van de hand van Trudy ten Have.

 

0 voorkant IMG_4678 - kopie             laatste zwaai met bram

In deze bundel met vijftien columns van Trudy ten Have lees je hoe het is om als zorgvrijwilliger in hospice De Mantelmeeuw in Woerden dicht bij mensen te zijn die gaan sterven. Mensen die zich – soms letterlijk – losmaken van hun geliefden, die soms boos zijn, angstig of juist berustend en opgelucht. Dit boek geeft een warm en ontroerend beeld van een huis waar wordt geleefd, tot het einde toe. Mocht u in het bezit willen komen van deze bundel, dan kan dat via het e-mail adres van de Stichting info@demantelmeeuw.nl, via boekhandel Libris te Woerden, het Toeristisch Informatie Punt (TIP) Woerden en in de wereldwinkel te Linschoten. De bundel kost €12,95 en het geld komt geheel ten goed van Stichting de Mantelmeeuw.     ISBN 978-90-9028821-5

 

De bundel is mede tot stand gekomen dankzij een financiële bijdrage van:

Het Rabo Dichtbijfonds van Rabobank Rijn en Veenstromen
Stichting Vrienden voor Welzijn en Zorg Midden-Holland
Monuta Charity Fund

Nieuwsbrief

 

De nieuwsbrief is uit boordevol interessante informatie.

Nieuwsbrief december 2014

Sponsoring Stichting Roparun

Hospice de Mantelmeeuw in Woerden ontvangt 21.000 euro van Stichting Roparun. Met dit bedrag wordt een keuken voor het hospice aangeschaft

Michael Beenhakker, directeur van Stichting Roparun: ”Vanuit de opbrengst van de Roparun stellen wij een bedrag van 21.000 euro ter beschikking aan het Hospice de Mantelmeeuw. We zijn blij dat we op deze manier een bijdrage kunnen leveren aan het belangrijke werk dat het hospice verricht. Vanuit de Roparun ondersteunen we doelen die helpen ons motto waar te maken: Leven toevoegen aan de dagen, waar vaak geen dagen meer kunnen worden toegevoegd aan het leven.”

Over de Roparun

De Roparun is een estafetteloop van meer dan 500 kilometer van Parijs en Hamburg naar Rotterdam. Ruim 8000 lopers, fietsers, chauffeurs en verzorgers zamelen met deze sportieve prestatie geld in voor mensen met kanker. De Roparun is ontstaan in 1992 en heeft inmiddels ruim 62 miljoen euro opgebracht. De Roparun ondersteunt goede doelen die zich richten op palliatieve zorg voor mensen met kanker. Volgend jaar start de 24e editie van de Roparun op zaterdag 23 mei in Parijs en Hamburg. Op maandag 25 mei finishen de teams op de Coolsingel in Rotterdam.

Lions Linschoten Mosselavond voor Mantelmeeuw

Op vrijdag 28 november aanstaande houdt de Lions Linschoten een mosselavond met o.a. een veiling. De opbrengst van de  avond komt ten gunste van Stichting de Mantelmeeuw. Bent u benieuwd en wilt u zelf mee-eten, klik hier voor de poster.

Collecte 2014

 

Bijna twaalfduizend euro is de opbrengst van de collecte die in week 35 werd gehouden voor hospice De Mantelmeeuw. Tientallen vrijwilligers gingen met hun collectebussen huis-aan-huis op pad in Woerden, Harmelen, Kamerik, Zegveld en Linschoten. Voor de collectant met de hoogste collecte-opbrengst (ruim vierhonderd euro) was er een leuk boeket. “Fijn dat mijn bussen het meeste geld bevatten”, zegt ze, “maar dat is natuurlijk vooral te danken aan al die gulle gevers!”
Stichting De Mantelmeeuw in Woerden geeft ondersteuning aan mensen in de laatste fase van hun leven. Met hulp van getrainde vrijwilligers kunnen terminale patiënten thuis of in het hospice aan de Meeuwenlaan op een waardige en persoonlijke manier afscheid nemen van het leven.
De Mantelmeeuw is voor haar financiering voor een belangrijk deel afhankelijk van giften, donaties en sponsoring. De opbrengst van de collecte wordt gebruikt voor renovatie van de keuken in het hospice aan de Meeuwenlaan.

Wij zoeken vrijwilligers voor de nacht.

 

Vrijwilligers, werkzaam bij ons worden ingezet in zowel het hospice als in de thuiszorg. De inzetten thuis vinden meestal op de dag plaats maar er kan ook behoefte zijn aan ondersteuning in de nachten. We weten uit ervaring dat familie die thuis zorgt voor een zieke zeer gebaat kan zijn met extra ondersteuning in de nacht. Familie kan rustig doorslapen in de wetenschap dat er iemand waakt over hun naaste en houdt hierdoor overdag energie over om dan de zorg weer op zich te nemen.

Wij werken nauw samen met de beroepsmatige zorg om af te stemmen welke zorg nodig en gewenst is in de nachten. Niet in alle situaties is namelijk noodzakelijk dat deze zorg geboden wordt door een verpleegkundige. Er zijn echter ook situaties waarbij sprake is van verpleegkundige handelingen ook gedurende de nacht en een verpleegkundige meer op zijn plaats is. Ook is een combinatie mogelijk wanneer we met onze vrijwilligers niet alle nachten kunnen bieden, dan kan de beroepszorg aanvullen waar nodig en wordt de familie ontlast t.a.v. de nachtzorg.

Om deze zorg aan te kunnen bieden zijn wij op zoek naar vrijwilligers die specifiek mogelijkheden hebben en interesse in de nachtzorg. De zorg ‘s nachts kent haar eigen specifieke sfeer en wordt door vrijwilligers als heel bijzonder ervaren. Heeft u belangstelling neem dan contact met ons op. Om vrijwilliger in de nacht te worden gaat hetzelfde op als vrijwilliger op de dag, zie hiervoor onder vrijwilligers.

 

Webdesign and development by Joniisraeli.com