Hospice en vrijwillige terminale thuiszorg Woerden.

Eerste zaterdag van de maand Open Ochtend

Zaterdag 2 juli 2022 tussen 10.00 tot 12.00 uur.

Open ochtend Hospice De Mantelmeeuw, Meeuwenlaan 14, Woerden.

Iedereen die belangstelling heeft voor het vrijwilligerswerk in het Hospice en/of bij terminaal zieke mensen in de thuissituatie, of die zich wil laten informeren over de zorgmogelijkheden is van harte welkom op deze ochtend. U hoeft zich hiervoor niet aan te melden.

Voor wie nu of op termijn gebruik wil maken van de zorg in het Woerdense hospice De Mantelmeeuw, kan het prettig zijn vooraf al een keer te komen kijken. De genoeglijke sfeer van bijvoorbeeld de huiskamer en de bewonerskamers is moeilijk uit te leggen, maar wie  het zelf kan  ervaren kan zich beter een beeld vormen.  De open ochtenden elke eerste zaterdag van de maand zijn daar een mooie laagdrempelige gelegenheid voor.  Ook wanneer u zich wil oriënteren op de functie van vrijwilliger. U bent ook welkom als u gewoon interesse heeft in het werk van De Mantelmeeuw.

Nieuwsbrief april 2022

De nieuwsbrief van april 2022 is uitgekomen.

25 november a.s. Informatie avond voor nieuwe vrijwilligers

Wie graag iets waardevols wil betekenen voor mensen in de laatste fase van hun leven is welkom als vrijwilliger bij De Mantelmeeuw (hospice en terminale thuiszorg). Stichting De Mantelmeeuw is op zoek naar vrijwilligers die – na een training – mensen die die een korte levensverwachting hebben en hun familie op een goede manier kunnen ondersteunen. Dat kan bij mensen thuis, in verpleeghuizen of in het hospice aan de Meeuwenlaan.

Vrijwilligers (m/v) hoeven geen speciale vooropleiding te hebben. Wel wordt van de vrijwilliger verwacht dat hij of zij deelneemt aan een introductiecursus.

Eind januari 2022 start een nieuwe introductiecursus. Daarin worden vrijwilligers wegwijs gemaakt in het zinvolle werk voor De Mantelmeeuw, een organisatie die voor de zorg aan mensen in de laatste fase afhankelijk is van vrijwilligers.

Op donderdag 25 november a.s. om 19.30 uur is er een informatieavond voor geïnteresseerden. Wie zich wil aanmelden kan contact opnemen met een van de coördinatoren via 0348-423784. Dat kan ook door per mail een verzoek om meer informatie te sturen naar coordinator@demantelmeeuw.nl.

Symposium 13 november 2021

Op zaterdag 13 november 2021 komt het er écht van: het eerder uitgestelde Mantelmeeuw-symposium De zin van het leven. Om het twintigjarig jubileum te vieren zette De Mantelmeeuw (hospice en vrijwillige thuiszorg in Woerden) dit symposium vorig jaar al in de steigers. Corona gooide toen roet in het eten.

Onder de titel ‘De zin van het leven’ zijn er zaterdagmorgen 13 november twee interessante optredens in een bioscoopzaal van Annex Cinema in Woerden. Journalist Fokke Obbema wisselt in een live-vraaggesprek met Thom Bierlaagh (lid PR-commissie Mantelmeeuw) van gedachten over de kwetsbaarheid van ons bestaan, ons herstellend vermogen en de essentie van het leven. Daarna is er de theatervoorstelling Radiostilte van Wendy Hoogendijk, over rouw en de maatschappij, over gemis maar vooral over veerkracht. Met prachtige muziek en veel humor neemt Wendy haar publiek op een lichte manier mee in onderwerpen die soms zwaar zijn.

Met dit symposium wil Stichting De Mantelmeeuw eraan bijdragen onderwerpen die gerelateerd zijn aan haar werk zoveel mogelijk bespreekbaar te maken. 

Bezoekers welkom; aanmelden verplicht

Wie interesse heeft is van harte welkom in Annex Cinema, Rosmolenlaan 1, Woerden, op zaterdag 13 november ‘s morgens, inloop vanaf 09.30 uur. Binnen de regels zorgt De Mantelmeeuw dat het symposium zo zorgvuldig en veilig mogelijk wordt georganiseerd.  Het programma zelf begint om 10.00 uur en duurt tot ongeveer 12.30 uur. Bezoekers worden toegelaten op volgorde van aanmelding. Het aantal plaatsen in de bioscoopzaal is beperkt. Tevoren aanmelden is daarom strikt noodzakelijk en kan via info@demantelmeeuw.nl. Bij binnenkomst worden bezoekers gecontroleerd (QR-code via de coronacheck-app of een recente negatieve uitslag van een officiële PCR-test).

Ook weer thuiszorg van De Mantelmeeuw

Behalve zorg in het hospice verlenen de vrijwilligers van De Mantelmeeuw ook thuiszorg bij terminaal zieke mensen. Sinds de coronacrisis begon, lag die thuiszorg stil. Maar intussen worden de thuiszorgactiviteiten bij De Mantelmeeuw weer op een zorgvuldige manier opgestart.

Nog niet iedereen weet dat de Mantelmeeuw-vrijwilligers ook mensen thuis ondersteunen. Wie als mantelzorger een terminaal zieke partner, vader of moeder thuis verzorgt, heeft juist nu misschien wel extra behoefte aan hulp. Nu de mogelijkheden weer wat ruimer zijn, wil de mantelzorger misschien wel even naar de kapper, een boodschap doen of er een paar uurtjes op uit voor een wandeling of een afspraak. De goed getrainde Mantelmeeuw-vrijwilliger kan op zo’n moment de zorgtaken van de mantelzorger overnemen.

Speciaal voor de thuiszorg hanteert De Mantelmeeuw een extra zwaar protocol, waarin allerlei voorzorgsmiddelen worden ingezet om het risico zo klein mogelijk te houden. Vrijwilliger, mantelzorger en patiënt mogen geen corona-gerelateerde klachten hebben, er wordt binnen de anderhalve meter gewerkt met mondkapjes en handschoenen, alles wat aangeraakt wordt, wordt gedesinfecteerd, en er is een strikt handenwasprotocol.

Wie voor een terminaal zieke naaste gebruik wil maken van thuiszorg door Mantelmeeuw-vrijwilligers kan contact opnemen met een van de coördinatoren van De Mantelmeeuw, 06 – 212 44 402 of 06 – 212 45 931.

Vrijwilligers gezocht

Op 13 januari 2020 organiseren wij een informatie avond voor nieuwe vrijwilligers. Meer informatie vindt u hier.

Bijna € 15.000 voor de Mantelmeeuw

Bijna 15.000 euro is de opbrengst van de collecte die in augustus werd gehouden voor hospice- en terminale thuiszorgorganisatie De Mantelmeeuw. Het viel dit jaar niet mee, ook door de vakantietijd, om aan voldoende collectanten te komen. Toch haalden de tientallen vrijwilligers die met hun collectebussen huis-aan-huis op pad gingen in Woerden, Harmelen, Kamerik, Zegveld en Linschoten dit mooie bedrag op!

Ans van Leeuwen, de collectant met de hoogste busopbrengst in Kamerik (340 euro), kreeg in oktober (de Maand van de Mantelmeeuw-vrijwilliger) uit handen van de Kamerikse collectecoördinator Margriet Hoogeveen een fleurig boeket.

Veel te doen in Maand van de Mantelmeeuw-vrijwilliger

Alle Mantelmeeuw-vrijwilligers krijgen half oktober in De Hall een heel leuk uitje aangeboden. Ze kunnen deelnemen aan tal van workshops en verwenbehandelingen. Het uitje wordt (met financiële steun van sponsoren) georganiseerd om de vrijwilligers te bedanken voor hun tomeloze en belangeloze inzet.

Van 10 tot 17 oktober staat De Mantelmeeuw met een deels bemande kraam in de Woerdense vestiging van het St. Antoniusziekenhuis. De Mantelmeeuw laat daar zien met welke diensten (naast hospicezorg ook thuiszorg) de vrijwilligers de Woerdense gemeenschap ondersteunen en kunnen er informatie vinden wanneer zij zelf vrijwilliger willen worden.  

Filmpje in Annex

De Maand van de Mantelmeeuw-vrijwilliger wordt verder zichtbaar in bioscoop Annex, waar in oktober een kort pauzefilmpje draait over De Mantelmeeuw. Daarin is vooral aandacht voor de vrijwilligers.

Stichting De Mantelmeeuw in Woerden geeft ondersteuning aan mensen in de laatste fase van hun leven. Dat gebeurt niet alleen in het hospice aan de Meeuwenlaan maar juist ook – wat terminale mensen vaak graag willen – thuis. Nieuwe vrijwilligers zijn hard nodig om alle terminale zorgvragers goed te kunnen helpen. Met de huidige ontwikkelingen in de zorg blijven mensen langer in hun eigen huis. De verwachting is dat er ook bij terminale mensen thuis steeds vaker inzet nodig is van een deskundige Mantelmeeuw-vrijwilliger.

Vrijwilligers starten bij De Mantelmeeuw met een uitgebreide training en worden ook tijdens hun ‘loopbaan’ in de terminale zorg op verschillende manieren goed gecoacht.

Wie zelf graag iets waardevols wil betekenen voor mensen in de laatste fase van hun leven is welkom bij De Mantelmeeuw.

Ans van Leeuwen rechts , de collectant met de hoogste busopbrengst in Kamerik, ontvangt uit handen van Margriet Hoogeveen, collectecoördinator in Kamerik, een fleurig boeket. 

Korenfestival 13 april 2019 Kerkplein Woerden


Muziek verbindt, muziek is emotie en muziek speelt voor veel mensen een grote rol in hun leven. Vrijwilligers van De Mantelmeeuw verbinden zich dagelijks aan anderen, door ondersteuning te geven aan mensen tijdens de laatste weken van hun leven, in de thuissituatie, in het verpleeghuis of in het hospice.


De koren die 13 april optreden, dragen op hun beurt bij aan verbinding. Hun muziek nodigt uit te komen luisteren. Een lijn van verbinding wordt gesponnen tussen degene die zingt en degene die luistert. Kom ook en geniet!

Het festival wordt om 10.30 uur geopend door onze ambassadeur,
burgemeester Victor Molkenboer. De dagpresentatie is in handen van
Mantelmeeuw-coördinatoren Helmy Smit en Caroline de Boer.

Programma


10.30 Opening festival
10.40 Gemengd koor Rhythm &friends
11.30 Vrouwenkoor Koordaat
12.20 Vrouwenkoor Decolores
13.10 Kinder musicalkoor het Klooster
13.30 Gemengd koor Sterk spul
14.30 Gemengd koor Pop Voices
15.30 Mannenkoor Bravour
16.30 Afsluiting (verloting prijzen onder nieuwe donateurs)


Alle koren brengen hun eigen, heel afwisselende repertoire ten gehore,
variërend van wereldmuziek tot zeemansliederen, pop en musicalliedjes
tot gevoelige ballads. Kortom: voor elke muziekliefhebber een oorstrelende
ervaring!

Veel te beleven

Rondom de kooroptredens is op het Kerkplein nog veel meer te beleven. De Mantelmeeuw zorgt met banken en tafels voor een gezellig Mantelmeeuw-terras. Daar wordt de bezoekers van het Korenfestival door medewerkers van Brownies&downieS een gratis kopje koffie of thee geserveerd.

In kramen aan het Kerkplein is onder meer informatie te vinden over het hospice en de thuiszorg van De Mantelmeeuw. Ook presenteren Friends4Owen, ‘Wij met z’n allen’, het Inloophuis Leven met Kanker en andere mooie vrijwilligersorganisaties uit Woerden zich.

Leuke prijzen voor nieuwe donateurs

Vrijwilligers van Mantelmeeuw en leden van JCI Het Groene Hart lopen over het Kerkplein om vrienden te werven voor het hospice. Vrienden zijn donateurs die voor een klein bedrag (€ 20,- per jaar) het hospice willen steunen en bijdragen aan de instandhouding en exploitatie.  Er is een speciale verloting  vanwege het lustrum. De te winnen attenties zijn gesponsord door Annex Cinema, Theater het Klooster, Bij Petrus, AV Flowers en het Kaaspakhuis.

De Mantelmeeuw is voor de financiering van haar werkzaamheden afhankelijk van vrijwilligers, donaties en sponsoring. Bedrijfsleven en instellingen in Woerden hebben er met hun royale steun voor gezorgd dat De Mantelmeeuw dit Korenfestival voor de vijfde keer in haar bestaan kan organiseren.

Koren uit de regio zingen op het Kerkplein in Woerden (foto’s: www.HansPieters.nl)

Ruim 15.000 euro voor Mantelmeeuw

Ruim 15.000 euro is dit jaar de opbrengst van de collecte die in augustus werd gehouden voor hospice- en terminale thuiszorgorganisatie De Mantelmeeuw. Tientallen vrijwilligers gingen met hun collectebussen huis-aan-huis op pad in Woerden, Harmelen, Kamerik, Zegveld en Linschoten.

Ellen de Winter, de collectant met de hoogste busopbrengst in Harmelen (bijna 250 euro), kreeg in oktober maand (de maand van de Mantelmeeuw-vrijwilliger) uit handen van collectecoördinator Janny Mast een fleurig boeket. Ellen collecteerde voor het eerst voor Stichting de Mantelmeeuw. Ze geeft aan dat zij de collecte (ook om persoonlijke redenen) met gevoel vanuit haar hart gelopen heeft.

 

Ook zorg thuis in Woerden

Stichting De Mantelmeeuw in Woerden geeft ondersteuning aan mensen in de laatste fase van hun leven. Dat gebeurt niet alleen in het hospice aan de Meeuwenlaan maar juist ook – wat terminale mensen vaak graag willen – thuis. Steeds meer mensen weten dat de goed getrainde Mantelmeeuw-thuiszorgvrijwilligers terminale patiënten en hun mantelzorgers ook thuis kunnen ondersteunen. De Mantelmeeuw besteedt ook dit jaar weer veel aandacht aan de bekendheid van deze bijzondere vorm van thuiszorg. De Mantelmeeuw is voor haar financiering voor een belangrijk deel afhankelijk van giften, donaties en sponsoring.

 

Nieuwe vrijwilligers welkom

Wie zelf graag iets waardevols wil betekenen voor mensen in de laatste fase van hun leven is welkom als vrijwilliger bij De Mantelmeeuw. Vrijwilligers (m/v) hoeven geen speciale vooropleiding te hebben. Wel doorlopen vrijwilligers voor ze bij De Mantelmeeuw aan de slag kunnen een introductiecursus, die ze wegwijs maakt in het zinvolle vrijwilligerswerk. In februari 2019 start een nieuwe cursus, waarvoor nog  plaatsen beschikbaar zijn.

 

Ellen de Winter (links op de foto) , de collectant met de hoogste busopbrengst in Harmelen, ontvangt uit handen van Janny Mast, collectecoördinator in Harmelen, een fleurig boeket. 

Webdesign and development by Joniisraeli.com