Hospice en vrijwillige terminale thuiszorg Woerden.

Open ochtend tijdelijk niet mogelijk.

In verband met het Corona virus zal de eerstvolgende open ochtend helaas niet door kunnen gaan. Zodra het weer mag zal hier de datum van de volgende open ochtend vermeld worden.

 

Nieuwsbrief april 2020

De nieuwsbrief Vrienden van de Mantelmeeuw april 2020 is uitgekomen.

 

Nieuwsbrief april 2020

Vrijwilligers gezocht

Op 13 januari 2020 organiseren wij een informatie avond voor nieuwe vrijwilligers. Meer informatie vindt u hier.

Bijna € 15.000 voor de Mantelmeeuw

Bijna 15.000 euro is de opbrengst van de collecte die in augustus werd gehouden voor hospice- en terminale thuiszorgorganisatie De Mantelmeeuw. Het viel dit jaar niet mee, ook door de vakantietijd, om aan voldoende collectanten te komen. Toch haalden de tientallen vrijwilligers die met hun collectebussen huis-aan-huis op pad gingen in Woerden, Harmelen, Kamerik, Zegveld en Linschoten dit mooie bedrag op!

Ans van Leeuwen, de collectant met de hoogste busopbrengst in Kamerik (340 euro), kreeg in oktober (de Maand van de Mantelmeeuw-vrijwilliger) uit handen van de Kamerikse collectecoördinator Margriet Hoogeveen een fleurig boeket.

Veel te doen in Maand van de Mantelmeeuw-vrijwilliger

Alle Mantelmeeuw-vrijwilligers krijgen half oktober in De Hall een heel leuk uitje aangeboden. Ze kunnen deelnemen aan tal van workshops en verwenbehandelingen. Het uitje wordt (met financiële steun van sponsoren) georganiseerd om de vrijwilligers te bedanken voor hun tomeloze en belangeloze inzet.

Van 10 tot 17 oktober staat De Mantelmeeuw met een deels bemande kraam in de Woerdense vestiging van het St. Antoniusziekenhuis. De Mantelmeeuw laat daar zien met welke diensten (naast hospicezorg ook thuiszorg) de vrijwilligers de Woerdense gemeenschap ondersteunen en kunnen er informatie vinden wanneer zij zelf vrijwilliger willen worden.  

Filmpje in Annex

De Maand van de Mantelmeeuw-vrijwilliger wordt verder zichtbaar in bioscoop Annex, waar in oktober een kort pauzefilmpje draait over De Mantelmeeuw. Daarin is vooral aandacht voor de vrijwilligers.

Stichting De Mantelmeeuw in Woerden geeft ondersteuning aan mensen in de laatste fase van hun leven. Dat gebeurt niet alleen in het hospice aan de Meeuwenlaan maar juist ook – wat terminale mensen vaak graag willen – thuis. Nieuwe vrijwilligers zijn hard nodig om alle terminale zorgvragers goed te kunnen helpen. Met de huidige ontwikkelingen in de zorg blijven mensen langer in hun eigen huis. De verwachting is dat er ook bij terminale mensen thuis steeds vaker inzet nodig is van een deskundige Mantelmeeuw-vrijwilliger.

Vrijwilligers starten bij De Mantelmeeuw met een uitgebreide training en worden ook tijdens hun ‘loopbaan’ in de terminale zorg op verschillende manieren goed gecoacht.

Wie zelf graag iets waardevols wil betekenen voor mensen in de laatste fase van hun leven is welkom bij De Mantelmeeuw.

Ans van Leeuwen rechts , de collectant met de hoogste busopbrengst in Kamerik, ontvangt uit handen van Margriet Hoogeveen, collectecoördinator in Kamerik, een fleurig boeket. 

Korenfestival 13 april 2019 Kerkplein Woerden


Muziek verbindt, muziek is emotie en muziek speelt voor veel mensen een grote rol in hun leven. Vrijwilligers van De Mantelmeeuw verbinden zich dagelijks aan anderen, door ondersteuning te geven aan mensen tijdens de laatste weken van hun leven, in de thuissituatie, in het verpleeghuis of in het hospice.


De koren die 13 april optreden, dragen op hun beurt bij aan verbinding. Hun muziek nodigt uit te komen luisteren. Een lijn van verbinding wordt gesponnen tussen degene die zingt en degene die luistert. Kom ook en geniet!

Het festival wordt om 10.30 uur geopend door onze ambassadeur,
burgemeester Victor Molkenboer. De dagpresentatie is in handen van
Mantelmeeuw-coördinatoren Helmy Smit en Caroline de Boer.

Programma


10.30 Opening festival
10.40 Gemengd koor Rhythm &friends
11.30 Vrouwenkoor Koordaat
12.20 Vrouwenkoor Decolores
13.10 Kinder musicalkoor het Klooster
13.30 Gemengd koor Sterk spul
14.30 Gemengd koor Pop Voices
15.30 Mannenkoor Bravour
16.30 Afsluiting (verloting prijzen onder nieuwe donateurs)


Alle koren brengen hun eigen, heel afwisselende repertoire ten gehore,
variërend van wereldmuziek tot zeemansliederen, pop en musicalliedjes
tot gevoelige ballads. Kortom: voor elke muziekliefhebber een oorstrelende
ervaring!

Veel te beleven

Rondom de kooroptredens is op het Kerkplein nog veel meer te beleven. De Mantelmeeuw zorgt met banken en tafels voor een gezellig Mantelmeeuw-terras. Daar wordt de bezoekers van het Korenfestival door medewerkers van Brownies&downieS een gratis kopje koffie of thee geserveerd.

In kramen aan het Kerkplein is onder meer informatie te vinden over het hospice en de thuiszorg van De Mantelmeeuw. Ook presenteren Friends4Owen, ‘Wij met z’n allen’, het Inloophuis Leven met Kanker en andere mooie vrijwilligersorganisaties uit Woerden zich.

Leuke prijzen voor nieuwe donateurs

Vrijwilligers van Mantelmeeuw en leden van JCI Het Groene Hart lopen over het Kerkplein om vrienden te werven voor het hospice. Vrienden zijn donateurs die voor een klein bedrag (€ 20,- per jaar) het hospice willen steunen en bijdragen aan de instandhouding en exploitatie.  Er is een speciale verloting  vanwege het lustrum. De te winnen attenties zijn gesponsord door Annex Cinema, Theater het Klooster, Bij Petrus, AV Flowers en het Kaaspakhuis.

De Mantelmeeuw is voor de financiering van haar werkzaamheden afhankelijk van vrijwilligers, donaties en sponsoring. Bedrijfsleven en instellingen in Woerden hebben er met hun royale steun voor gezorgd dat De Mantelmeeuw dit Korenfestival voor de vijfde keer in haar bestaan kan organiseren.

Koren uit de regio zingen op het Kerkplein in Woerden (foto’s: www.HansPieters.nl)

Ruim 15.000 euro voor Mantelmeeuw

Ruim 15.000 euro is dit jaar de opbrengst van de collecte die in augustus werd gehouden voor hospice- en terminale thuiszorgorganisatie De Mantelmeeuw. Tientallen vrijwilligers gingen met hun collectebussen huis-aan-huis op pad in Woerden, Harmelen, Kamerik, Zegveld en Linschoten.

Ellen de Winter, de collectant met de hoogste busopbrengst in Harmelen (bijna 250 euro), kreeg in oktober maand (de maand van de Mantelmeeuw-vrijwilliger) uit handen van collectecoördinator Janny Mast een fleurig boeket. Ellen collecteerde voor het eerst voor Stichting de Mantelmeeuw. Ze geeft aan dat zij de collecte (ook om persoonlijke redenen) met gevoel vanuit haar hart gelopen heeft.

 

Ook zorg thuis in Woerden

Stichting De Mantelmeeuw in Woerden geeft ondersteuning aan mensen in de laatste fase van hun leven. Dat gebeurt niet alleen in het hospice aan de Meeuwenlaan maar juist ook – wat terminale mensen vaak graag willen – thuis. Steeds meer mensen weten dat de goed getrainde Mantelmeeuw-thuiszorgvrijwilligers terminale patiënten en hun mantelzorgers ook thuis kunnen ondersteunen. De Mantelmeeuw besteedt ook dit jaar weer veel aandacht aan de bekendheid van deze bijzondere vorm van thuiszorg. De Mantelmeeuw is voor haar financiering voor een belangrijk deel afhankelijk van giften, donaties en sponsoring.

 

Nieuwe vrijwilligers welkom

Wie zelf graag iets waardevols wil betekenen voor mensen in de laatste fase van hun leven is welkom als vrijwilliger bij De Mantelmeeuw. Vrijwilligers (m/v) hoeven geen speciale vooropleiding te hebben. Wel doorlopen vrijwilligers voor ze bij De Mantelmeeuw aan de slag kunnen een introductiecursus, die ze wegwijs maakt in het zinvolle vrijwilligerswerk. In februari 2019 start een nieuwe cursus, waarvoor nog  plaatsen beschikbaar zijn.

 

Ellen de Winter (links op de foto) , de collectant met de hoogste busopbrengst in Harmelen, ontvangt uit handen van Janny Mast, collectecoördinator in Harmelen, een fleurig boeket. 

Kom ook aan boord bij De Mantelmeeuw!

 

Vooruitlopend op de Maand van de Mantelmeeuw-vrijwilliger (oktober) gingen 65 vrijwilligers van hospice/thuiszorgorganisatie De Mantelmeeuw half september alvast op stap. In acht fluisterboten verkenden ze de Nieuwkoopse Plassen, met een gezellige picknicklunch onderweg. Een gulle gift van de familie van een bewoner zorgde dat het jaarlijkse vrijwilligersuitje weer een feestje werd.

 

Vrijwilligers hard nodig

De Mantelmeeuw geeft in oktober extra aandacht aan de werving van nieuwe vrijwilligers. Die zijn  hard nodig om alle terminale zorgvragers goed te kunnen ondersteunen. Met de huidige ontwikkelingen in de zorg blijven mensen langer in hun eigen huis. De verwachting is dat er ook bij terminale mensen thuis steeds vaker inzet nodig is van een deskundige Mantelmeeuw-vrijwilliger.

Vrijwilligers starten bij De Mantelmeeuw met een uitgebreide training en worden ook tijdens hun ‘loopbaan’ in de terminale zorg op verschillende manieren goed gecoacht.

 

Belangrijk in palliatieve zorg

In de Maand van de Vrijwilliger valt op 13 oktober ook de Internationale dag van de Palliatieve zorg.  Op deze dag is er internationaal extra aandacht voor mensen die nog maar kort te leven hebben.  Voorzieningen als De Mantelmeeuw hebben een belangrijke rol in de palliatieve zorg.

Wie belangstelling heeft om ook aan boord te komen bij de Mantelmeeuw kan een mailtje sturen (info@demantelmeeuw.nl) of bellen met 0348-423784.

 

Mantelmeeuw-vrijwilligers bedankt met fluisterboottripje.

Symposium Om woorden verlegen….? do’s & don’ts bij verlies en rouw

 

Op 27 september 2018 organiseert De Mantelmeeuw een interessant symposium rondom de do’s & don’ts bij verlies en rouw.

Wie herkent het niet hoe je om woorden verlegen kan zitten wanneer je iemand tegenkomt die een groot verlies heeft meegemaakt.

Wat zeg je wel en wat vooral niet. Wat kan je doen aan je eigen onmacht en de wens de ander te helpen.

Dit symposium hoopt bij te dragen aan een samenleving waarin we elkaar kunnen steunen bij verlies, handvatten te bieden hoe we er kunnen zijn voor een ander en pijnlijke situaties voorkomen worden.

In de flyer vind u alle informatie over de inhoud en het bestellen van een kaartje.

SYMPOSIUM flyer

Privacy reglement

In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming hebben wij ons privacyreglement gepubliceerd op deze website. U vindt het onder het kopje ‘Organisatie’

Rabobank fietstocht 9 juni 2018


Fiets mee en spek de kas van onze stichting !

 

Op zaterdag 9 juni vindt de vijfde Rabo Fietstocht plaats. Met dit initiatief kunnen we onze kas flink spekken.

 

Een sportieve manier van sponsoren!

Verenigingen, stichtingen en scholen kunnen wederom hun kas spekken door mee te doen aan de Rabo Fietstocht.
Vast bedrag voor elke deelnemer

Onze stichting heeft zich aangemeld als deelnemer aan de fietstocht. Bij elk startpunt van Rabobank Rijn en Veenstromen kan iedereen zich individueel melden. Bij de inschrijving van de fietstocht vermeldt elke deelnemer de lokale vereniging, stichting of school waar hij of zij voor fietst. Onze stichting heeft deelnemersnummer 161. Aan het eind van de rit levert iedereen zijn stempelkaart, met de benodigde stempels in. Rabobank Rijn en Veenstromen stort vervolgens een vast bedrag per deelnemer (12 km = € 7,50, 30 km = € 15,- en 100 km = € 35,-) op de bankrekening van onze stichting. Dit bedrag zet natuurlijk niet zo veel zoden aan de dijk, maar hoe meer mensen er mee doen, hoe meer geld we verdienen. Dit kan oplopen tot maximaal € 1.500,- Het is dus belangrijk zo veel mogelijk mensen te mobiliseren. Dat mogen ook familieleden, buren, etc zijn!

 

Routes door het Groene Hart

Voor de Rabo Fietstocht zijn meerdere mooie fietsroutes uitgezet door het Groene Hart. De routes lopen door de regio van Rabobank Rijn en Veenstromen. We mogen zelf kiezen welke route we fietsen. Met een lengte van ongeveer 30 kilometer zijn de routes goed te doen, ook als u geen geoefend fietser bent. Wilt u 60 kilometer fietsen? Dit kan door twee routes van 30 kilometer te fietsen. U ontvangt dan ook twee keer dit bedrag. Dit jaar is er weer een speciale gezinsroute van 12 kilometer. U kunt starten tussen 9.00 en 14.00 uur bij een van de vijf startpunten. Dat zijn: Rabobankkantoor in Woerden, Rabobankkantoor in Bodegraven, Rabobankkantoor in Mijdrecht, Gasterij Milandhof in Zegveld en vanaf het Kerkplein in Kockengen. Het is mogelijk om overal op de uitgepijlde routes te starten. Op de route komen we een aantal stempelposten tegen, maar ook leuke plekjes om te bezoeken of wat lekkers te eten.

 

Fiets ook mee!

Heeft u er al zin in? Fiets dan gezellig mee! En mobiliseer meteen uw gezin, vrienden, buren, opa’s en oma’s. Iedereen is welkom. Gezellig een dagje fietsen en tegelijk geld verdienen voor onze stichting : dat is de Rabo Fietstocht. U doet toch ook mee?

 

Webdesign and development by Joniisraeli.com