Hospice en vrijwillige terminale thuiszorg Woerden.

Bestuur en ambassadeur

Het bestuur van de stichting bestaat uit:

Voorzitter: Jos Borghols

Nieuw lid Ledenraad

Vice voorzitter: Jantina Colenbrander

Penningmeester: Bouke Hummel

Naamloos

Secretaris: Marjo Broos

Bestuurslid: Kareliene Pouw

Ambassadeur van de stichting is Dhr. Molkenboer , burgemeester van Woerden. Hiermee vervult hij een belangrijke rol op het gebied van PR voor de stichting.

burgemeester Molkenboer IMG_3326

Webdesign and development by Joniisraeli.com