Hospice en vrijwillige terminale thuiszorg Woerden.

Financiering

Wanneer u ondersteuning krijgt van onze vrijwilligers bij u thuis kost dat u niets. De kosten die wij maken voor de coördinatie van deze zorg worden deels opgevangen door een subsidie vanuit het Ministerie van VWS.

Wanneer u in ons hospice verblijft kost u dat niets extra in vergelijking met uw verblijf thuis. De Mantelmeeuw vraagt in principe geen eigen bijdrage van de bewoners ter dekking van de gemaakte kosten.

Inmiddels echter hebben diverse zorgverzekeraars in de aanvullende verzekering een vergoeding opgenomen voor hospicezorg. Deze vergoeding dekt een deel van de kosten die het hospice voor elke bewoner maakt. De vergoeding verschilt per pakket en per verzekeraar. Indien u daarvoor verzekerd bent maken wij graag gebruik van de mogelijkheid deze vergoeding te declareren bij uw verzekeraar. Dat kan doorgaans rechtstreeks, zonder u te hoeven belasten met extra administratieve handelingen. Indien dat anders ligt zullen wij dat met u bespreken.

Net als in een thuissituatie wordt de verpleegkundige zorg geboden door de beroepsmatige thuiszorg, de wijkverpleging. Sinds januari 2015 wordt deze zorg gefinancierd vanuit het basispakket van de zorgverzekeringswet.

De kosten die gepaard gaan met de vrijwilligersorganisatie en de exploitatie van het hospice staan los van de verpleegkundige zorg en komen voor rekening van Stichting de Mantelmeeuw. Hiertoe kent de Stichting haar eigen financiële beleid en verantwoording.

Stichting de Mantelmeeuw is geen zorginstelling en wordt niet structureel gefinancierd. Onze financiële middelen komen uit een subsidieregeling van de overheid, van sponsors, fondsen, giften en onze donateurs. Verder organiseren we incidenteel acties om extra inkomsten te verwerven.  Voor nadere informatie verwijzen we u naar de financiële jaarrekening op de  ANBI pagina.

Wilt u ons ondersteunen dan kunt u lid worden van de Vereniging Vrienden van De Mantelmeeuw of een gift geven.  Voor meer informatie verwijzen we u naar de site van de Vereniging Vrienden van De Mantelmeeuw.

Webdesign and development by Joniisraeli.com