Hospice en vrijwillige terminale thuiszorg Woerden.

Zorg bij u thuis

 

Welke thuiszorg biedt De Mantelmeeuw?

Veel mensen geven er de voorkeur aan om – wanneer dat mogelijk is – thuis te blijven tot aan het eind van hun leven.

Dat geldt misschien ook voor u.

U wilt graag tot aan het einde van uw leven thuis blijven, in uw vertrouwde omgeving met de mensen om u heen die u lief zijn. Of dit haalbaar is hangt vaak ook af van de zwaarte van de zorg en de belasting van uw mantelzorger(s).

De Mantelmeeuw kan hier met zorgverlening een bijdrage leveren. Daardoor is thuis blijven ook in moeilijke omstandigheden soms toch mogelijk.  In overleg met u kan De Mantelmeeuw een deskundig geschoolde en ervaren zorgvrijwilliger inzetten voor één of meerdere dagdelen per week.

 

Vrijwilliger bij u thuis kosteloos

Aanvraag voor thuisinzet en intake

Webdesign and development by Joniisraeli.com