Hospice en vrijwillige terminale thuiszorg Woerden.

Ruim 15.000 euro voor Mantelmeeuw

Ruim 15.000 euro is dit jaar de opbrengst van de collecte die in augustus werd gehouden voor hospice- en terminale thuiszorgorganisatie De Mantelmeeuw. Tientallen vrijwilligers gingen met hun collectebussen huis-aan-huis op pad in Woerden, Harmelen, Kamerik, Zegveld en Linschoten.

Ellen de Winter, de collectant met de hoogste busopbrengst in Harmelen (bijna 250 euro), kreeg in oktober maand (de maand van de Mantelmeeuw-vrijwilliger) uit handen van collectecoördinator Janny Mast een fleurig boeket. Ellen collecteerde voor het eerst voor Stichting de Mantelmeeuw. Ze geeft aan dat zij de collecte (ook om persoonlijke redenen) met gevoel vanuit haar hart gelopen heeft.

 

Ook zorg thuis in Woerden

Stichting De Mantelmeeuw in Woerden geeft ondersteuning aan mensen in de laatste fase van hun leven. Dat gebeurt niet alleen in het hospice aan de Meeuwenlaan maar juist ook – wat terminale mensen vaak graag willen – thuis. Steeds meer mensen weten dat de goed getrainde Mantelmeeuw-thuiszorgvrijwilligers terminale patiënten en hun mantelzorgers ook thuis kunnen ondersteunen. De Mantelmeeuw besteedt ook dit jaar weer veel aandacht aan de bekendheid van deze bijzondere vorm van thuiszorg. De Mantelmeeuw is voor haar financiering voor een belangrijk deel afhankelijk van giften, donaties en sponsoring.

 

Nieuwe vrijwilligers welkom

Wie zelf graag iets waardevols wil betekenen voor mensen in de laatste fase van hun leven is welkom als vrijwilliger bij De Mantelmeeuw. Vrijwilligers (m/v) hoeven geen speciale vooropleiding te hebben. Wel doorlopen vrijwilligers voor ze bij De Mantelmeeuw aan de slag kunnen een introductiecursus, die ze wegwijs maakt in het zinvolle vrijwilligerswerk. In februari 2019 start een nieuwe cursus, waarvoor nog  plaatsen beschikbaar zijn.

 

Ellen de Winter (links op de foto) , de collectant met de hoogste busopbrengst in Harmelen, ontvangt uit handen van Janny Mast, collectecoördinator in Harmelen, een fleurig boeket. 

Webdesign and development by Joniisraeli.com