Hospice en vrijwillige terminale thuiszorg Woerden.

Bijna € 15.000 voor de Mantelmeeuw

Bijna 15.000 euro is de opbrengst van de collecte die in augustus werd gehouden voor hospice- en terminale thuiszorgorganisatie De Mantelmeeuw. Het viel dit jaar niet mee, ook door de vakantietijd, om aan voldoende collectanten te komen. Toch haalden de tientallen vrijwilligers die met hun collectebussen huis-aan-huis op pad gingen in Woerden, Harmelen, Kamerik, Zegveld en Linschoten dit mooie bedrag op!

Ans van Leeuwen, de collectant met de hoogste busopbrengst in Kamerik (340 euro), kreeg in oktober (de Maand van de Mantelmeeuw-vrijwilliger) uit handen van de Kamerikse collectecoördinator Margriet Hoogeveen een fleurig boeket.

Veel te doen in Maand van de Mantelmeeuw-vrijwilliger

Alle Mantelmeeuw-vrijwilligers krijgen half oktober in De Hall een heel leuk uitje aangeboden. Ze kunnen deelnemen aan tal van workshops en verwenbehandelingen. Het uitje wordt (met financiële steun van sponsoren) georganiseerd om de vrijwilligers te bedanken voor hun tomeloze en belangeloze inzet.

Van 10 tot 17 oktober staat De Mantelmeeuw met een deels bemande kraam in de Woerdense vestiging van het St. Antoniusziekenhuis. De Mantelmeeuw laat daar zien met welke diensten (naast hospicezorg ook thuiszorg) de vrijwilligers de Woerdense gemeenschap ondersteunen en kunnen er informatie vinden wanneer zij zelf vrijwilliger willen worden.  

Filmpje in Annex

De Maand van de Mantelmeeuw-vrijwilliger wordt verder zichtbaar in bioscoop Annex, waar in oktober een kort pauzefilmpje draait over De Mantelmeeuw. Daarin is vooral aandacht voor de vrijwilligers.

Stichting De Mantelmeeuw in Woerden geeft ondersteuning aan mensen in de laatste fase van hun leven. Dat gebeurt niet alleen in het hospice aan de Meeuwenlaan maar juist ook – wat terminale mensen vaak graag willen – thuis. Nieuwe vrijwilligers zijn hard nodig om alle terminale zorgvragers goed te kunnen helpen. Met de huidige ontwikkelingen in de zorg blijven mensen langer in hun eigen huis. De verwachting is dat er ook bij terminale mensen thuis steeds vaker inzet nodig is van een deskundige Mantelmeeuw-vrijwilliger.

Vrijwilligers starten bij De Mantelmeeuw met een uitgebreide training en worden ook tijdens hun ‘loopbaan’ in de terminale zorg op verschillende manieren goed gecoacht.

Wie zelf graag iets waardevols wil betekenen voor mensen in de laatste fase van hun leven is welkom bij De Mantelmeeuw.

Ans van Leeuwen rechts , de collectant met de hoogste busopbrengst in Kamerik, ontvangt uit handen van Margriet Hoogeveen, collectecoördinator in Kamerik, een fleurig boeket. 

Webdesign and development by Joniisraeli.com