Hospice en vrijwillige terminale thuiszorg Woerden.

Ook weer thuiszorg van De Mantelmeeuw

Behalve zorg in het hospice verlenen de vrijwilligers van De Mantelmeeuw ook thuiszorg bij terminaal zieke mensen. Sinds de coronacrisis begon, lag die thuiszorg stil. Maar intussen worden de thuiszorgactiviteiten bij De Mantelmeeuw weer op een zorgvuldige manier opgestart.

Nog niet iedereen weet dat de Mantelmeeuw-vrijwilligers ook mensen thuis ondersteunen. Wie als mantelzorger een terminaal zieke partner, vader of moeder thuis verzorgt, heeft juist nu misschien wel extra behoefte aan hulp. Nu de mogelijkheden weer wat ruimer zijn, wil de mantelzorger misschien wel even naar de kapper, een boodschap doen of er een paar uurtjes op uit voor een wandeling of een afspraak. De goed getrainde Mantelmeeuw-vrijwilliger kan op zo’n moment de zorgtaken van de mantelzorger overnemen.

Speciaal voor de thuiszorg hanteert De Mantelmeeuw een extra zwaar protocol, waarin allerlei voorzorgsmiddelen worden ingezet om het risico zo klein mogelijk te houden. Vrijwilliger, mantelzorger en patiënt mogen geen corona-gerelateerde klachten hebben, er wordt binnen de anderhalve meter gewerkt met mondkapjes en handschoenen, alles wat aangeraakt wordt, wordt gedesinfecteerd, en er is een strikt handenwasprotocol.

Wie voor een terminaal zieke naaste gebruik wil maken van thuiszorg door Mantelmeeuw-vrijwilligers kan contact opnemen met een van de coördinatoren van De Mantelmeeuw, 06 – 212 44 402 of 06 – 212 45 931.

Webdesign and development by Joniisraeli.com