Hospice en vrijwillige terminale thuiszorg Woerden.

Cirkelteam Woerden

Extra ondersteuning wanneer u dat nodig heeft!

Uw arts heeft met u besproken dat u niet meer kunt genezen en dat u nog maar een beperkte tijd te leven heeft.

Dit kan veel emoties en vragen oproepen, bijvoorbeeld over uw lichamelijke situatie of over psychische zorg en ondersteuning van u en uw naasten.

Al deze vragen kunt u bespreken met uw huisarts, de wijkverpleegkundige of een vrijwilliger die u ondersteunt. 

Soms kunnen vragen zo ingewikkeld zijn dat uw hulpverleners niet direct weten hoe ze u het beste kunnen ondersteunen. Dan kunnen zij met uw vragen terecht bij het Cirkelteam, een team met veel kennis rond palliatieve zorg.

Dit gebeurt altijd met toestemming van u. Wanneer u zelf graag wil dat het Cirkelteam betrokken wordt voor advies , kunt u dit ook kenbaar maken aan uw huisarts of wijkverpleegkundige.

Wilt u meer weten over het cirkelteam kunt u de patiëntenfolder downloaden.

Voor artsen is hier de artsenfolder beschikbaar, hierin staat ook de wijze van aanmelden.

Webdesign and development by Joniisraeli.com