Hospice en vrijwillige terminale thuiszorg Woerden.

Hospicezorg

Mensen kunnen of willen niet altijd thuis sterven. In de laatste levensfase kan in dat geval zorg verleend worden onder het dak van hospice De Mantelmeeuw in Woerden.

huis met rode luifels,OP PLEK HANDEN

De Mantelmeeuw is een ‘bijna-thuis-huis’: we proberen voor degene die bij ons te gast is zoveel mogelijk een huiselijke leefsituatie te creëren. We willen graag dat bewoners – en hun familie – het hospice als hun ‘thuis’ beleven. Het leven onder ons dak wordt zo georganiseerd dat het zoveel mogelijk past bij uw wensen. Uiteraard houden we hierbij rekening met onze andere gasten.

 

Palliatieve zorg

Over ons hospice

De zorg in het hospice

Aanvraag en intake

Opnamebeleid

Kosten

Foto’s

Webdesign and development by Joniisraeli.com