Hospice en vrijwillige terminale thuiszorg Woerden.

Aanvragen opname en intakegesprek

 

Voorafgaand aan zorg in ons hospice is er een intakegesprek. Een van de zorgcoördinatoren komt hiervoor langs bij u thuis of in het ziekenhuis, wanneer u daar verblijft.  De coördinator geeft informatie over de mogelijkheden en inventariseert welke zorg nodig is. Zij bespreekt met u wat uw wensen zijn en hoe De Mantelmeeuw u kan helpen. Ook wordt besproken wat er nodig is om een opname in het hospice mogelijk te maken. Dit gebeurt in goed overleg met uw behandelend arts en de arts die de zorg op zich neemt. Mocht u hier meer over willen weten, dan verwijzen we u naar ons opnamebeleid.

Wanneer u nog thuis woont, kan de wijkverpleging u ondersteunen bij het doen van een aanvraag. In het ziekenhuis loopt de opname meestal via de zorgbemiddeling of de transferverpleegkundige. Uiteraard kunt u ook altijd zelf contact met ons opnemen.

Zaken die geregeld moeten worden zijn bijvoorbeeld de indicatie voor het ontvangen van Wijkverpleging. Hiermee kan alle benodigde zorg voor u worden aangevraagd, waaronder ook de nachtzorg.  Verder regelen we dat de wijkverpleging ook ingeschakeld wordt en nemen we contact op met uw artsen (huisarts/specialist).  Om gebruik te kunnen maken van de zorg in het hospice wordt de behandelend arts gevraagd om een zogeheten ‘terminaalverklaring’. Zo’n verklaring houdt in dat er sprake is van een beperkte levensverwachting (ongeveer drie maanden ).

Zie verder ook ons Opnamebeleid.

Voor aanvragen kunt u bellen met de zorgcoördinatoren via 06 -212 444 02 of 06 212 459 31

Webdesign and development by Joniisraeli.com