Hospice en vrijwillige terminale thuiszorg Woerden.

De zorg in het hospice

Verpleging en artsenzorg is in ons hospice op dezelfde wijze georganiseerd als bij u thuis. Er wordt nauw samen gewerkt tussen vrijwilligers, verpleging, huisartsen en overige zorgverleners.

Zorgvrijwilligers spelen een belangrijke rol in het hospice. Zij zijn als gastvrouw/gastheer verantwoordelijk voor het reilen en zeilen onder ons dak. In die rol geven zij dezelfde ondersteuning of hulp die u anders thuis zou krijgen. De vrijwilligers staan de bewoner en zijn of haar familie bij op alle momenten dat daar behoefte aan is. Daarnaast nemen zij ook licht verzorgende taken op zich op de momenten dat de wijkverpleging niet in huis is.

dick geeft post aan mevr v    IMG_0230    KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

De (wijk)verpleegkundige vervult ook binnen het hospice een belangrijke rol. Hij of zij werkt nauw samen met de vrijwilligers. De verpleegkundige komt verspreid over de dag een aantal malen in het hospice en is verantwoordelijk voor de lichamelijke verzorging en de verpleegkundige taken. Daarnaast is er gedurende de hele nacht een verpleegkundige van de beroepsmatige thuiszorg aanwezig.

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA     KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA       KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

De eigen huisarts blijft eindverantwoordelijk voor de medische zorg, net als bij u thuis. Wanneer u van buiten de gemeente Woerden komt, kan uw eigen huisarts die taak soms niet vervullen. Dan wordt in goed overleg met uw huisarts de zorg overgenomen door een aan ons hospice verbonden arts.

De hospicearts die verbonden is aan ons hospice is een kaderarts Palliatieve Zorg, dus gespecialiseerd in palliatieve zorgverlening. Deze arts is tevens werkzaam als huisarts.

Psychische zorg of geestelijke zorg kan geboden worden door hulpverleners met wie u zelf al bekend bent. We kunnen in overleg met u uw vraag ook neerleggen bij het   Centrum voor levensvragen .

Kookvrijwilligers zorgen ervoor dat in ons hospice op maat voor u wordt gekookt.

Overige zorg. Er zijn vele vormen van zorg mogelijk aanvullend op de gebruikelijke zorg. Dit noemen we complementaire zorg. U kunt daarbij denken aan geurtherapie, voetmassages enz. Ons hospice biedt alle ruimte om deze zorg naar eigen behoefte in huis te halen, maar we hebben geen uitgebreid standaard-aanbod op dit gebied. Wel wordt wekelijks gepeild of bewoners het aangenaam vinden dat muziektherapeute Yolanthe Cornelisse van de Zonneharp harp komt spelen. Zij heeft een speciale opleiding gevolgd voor de toepassing van muziek in de (palliatieve) zorg.

Webdesign and development by Joniisraeli.com