Hospice en vrijwillige terminale thuiszorg Woerden.

De eigen huisarts

 

Uw eigen huisarts blijft eindverantwoordelijk voor de medische zorg,  net als bij u thuis.

Wanneer u van buiten de gemeente Woerden komt, kan uw eigen huisarts die taak soms niet vervullen. Dan wordt in goed overleg met uw huisarts de zorg overgenomen door een aan ons hospice verbonden arts.

dokterstas

De huisarts komt regelmatig op visite in overleg met de bewoner en diens familie. Daarnaast heeft de verpleging zo nodig contact met de coördinatoren van de Mantelmeeuw. Voor goede afstemming van de zorg begint elke opname met een startgesprek tussen arts, verpleging en coördinatie. Hierop volgen met tussenpozen meerdere evaluatiemomenten. Zo kan tijdig worden bijgesteld wanneer de zorg hierom vraagt.

Webdesign and development by Joniisraeli.com