Hospice en vrijwillige terminale thuiszorg Woerden.

Visie en Missie

 

Inleiding

Het vooruitzicht van afscheid nemen van het leven is zwaar. Het levenseinde moet met respect, aandacht en goede zorg worden omgeven, waarbij de behoeften van de mens die gaat sterven en zijn/haar naasten leidend zijn.

Visie

Het is de visie van De Mantelmeeuw dat elk mens de mogelijkheid dient te hebben om in een huiselijke situatie de laatste levensfase af te ronden. In die situatie kan de benodigde aanvullende ondersteuning op de medisch verpleegkundige zorg op uitstekende wijze worden verleend door vrijwilligers, zowel thuis als in het hospice.

Missie

Ons doel is mensen in de laatste levensfase en hun naasten zo goed mogelijk te ondersteunen door aandacht te schenken aan hun behoeften op alle aspecten van palliatieve zorg. Wij doen dat door het inzetten van betrokken en deskundige vrijwilligers. Sleutelwoorden in het werk van de vrijwilligers zijn ‘aandacht’, ‘nabijheid’ en het ‘er zijn’

De hulp wordt verleend zowel in de thuissituatie als in het hospice.

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

Webdesign and development by Joniisraeli.com