Hospice en vrijwillige terminale thuiszorg Woerden.

Zorg bij u thuis

 

Veel mensen geven er de voorkeur aan om – wanneer dat mogelijk is – thuis te blijven tot aan het eind van hun leven.

Dat geldt misschien ook voor u. In uw vertrouwde omgeving met de mensen om u heen die u lief zijn.

Of dit haalbaar is hangt vaak ook af van de zwaarte van de zorg en de belasting van uw mantelzorger(s).

Door vrijwilligers in te zetten bij u thuis kan De Mantelmeeuw hierin ondersteunen. Thuis blijven, ook in moeilijke omstandigheden wordt zo toch mogelijk.

In overleg met u zet De Mantelmeeuw een deskundig geschoolde en ervaren zorgvrijwilliger in voor één of meerdere dagdelen per week. Welke dagdelen u wenst, wordt met u en uw naasten afgestemd.

Om een beeld te krijgen hoe deze zorg eruit ziet kunt u hieronder een kort filmpje bekijken.

Vrijwilliger bij u thuis kosteloos

Aanvraag voor thuisinzet en intake

Webdesign and development by Joniisraeli.com