Hospice en vrijwillige terminale thuiszorg Woerden.

Aanvraag thuisinzet en intake

 

Aanvragen van zorg en intakegesprek

U kunt gebruik maken van onze vrijwilligers wanneer er sprake is van een beperkte levensverwachting (van drie maanden tot een half jaar). Voor de zorg die we thuis kunnen bieden is inzet in een eerder stadium mogelijk dan opname in ons hospice, afhankelijk van de benodigde uren ondersteuning. Belt u voor meer informatie of het maken van een afspraak met 06-21244402.

Voorafgaand aan elke thuiszorginzet is er een intakegesprek. Een van de zorgcoördinatoren komt hiervoor bij u thuis. De coördinator geeft informatie over de mogelijkheden en inventariseert welke zorg nodig is. Zij bespreekt met u wat uw wensen zijn en hoe De Mantelmeeuw u kan helpen.

Zie ook ons Aannamebeleid.

Webdesign and development by Joniisraeli.com