Hospice en vrijwillige terminale thuiszorg Woerden.

Vrijwilligers bij u thuis (kosteloos)

Wanneer u graag thuis wil blijven, springen familie en vrienden vaak bij.  Daarnaast kan het nodig zijn u en uw mantelzorgers verder te ondersteunen. Bijvoorbeeld door  af en toe de taken van de (soms zwaar belaste) mantelzorger over te nemen. Hiervoor wil De Mantelmeeuw graag zorgen. In overleg met u kan een Mantelmeeuw-zorgvrijwilliger u één of meerdere dagdelen per week thuis helpen. De vrijwilliger kan deze ondersteuning ook geven binnen verpleeg- en verzorgingshuizen.

Een vrijwilliger komt regelmatig een aantal uur bij u op bezoek en kan daarmee u en de mantelzorger extra ondersteunen. Op die manier kan de zorg op sommige momenten gedeeld worden, of kan de ‘vaste’ mantelzorger even rusten of een activiteit buitenshuis bezoeken (even naar de kapper bijvoorbeeld).

De zorgvrijwilliger doet hetzelfde ‘werk’ als de mantelzorger. U kunt daarbij denken aan hulp bij het eten en drinken of bij toiletbezoek.

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA IF DIGITAL CAMERA

De zorgvrijwilliger ondersteunt ook de mantelzorger, door er voor hem of haar te zijn en een luisterend oor te bieden.

Vervangt onze vrijwilliger de wijkverpleging?

Nee. Wanneer u verpleegkundige zorg nodig heeft krijgt u thuis, afhankelijk van de behoefte, een aantal keren per dag zorg. Deze zorg wordt gegeven door wijkverpleegkundigen van een beroepsmatige thuiszorgorganisatie binnen de gemeente Woerden. Indien het om de laatste weken gaat kan dit uitgebreid worden met nachtzorg.

Deze nachtzorg kan ook geboden worden door een vrijwilliger, indien er geen sprake is van verpleegkundige handelingen maar het voornamelijk gaat om waken en licht verzorgende taken. U kan daarbij denken aan assistentie bij de toiletgang, draaien in bed maar ook het praatje wanneer het niet lukt om de slaap te vatten. De mantelzorger kan dan zelf gaan slapen en nieuwe energie opdoen.

Het medisch beleid valt onder de verantwoording van uw eigen huisarts, terwijl u voor specialistische medische zaken gebruik kunt maken van de specialistische teams binnen de regio. De wijkverpleging helpt u graag om  dit te regelen.

Aan de inzet van onze vrijwilligers zijn geen kosten verbonden.

 

Aanvraag thuisinzet en intake.

Webdesign and development by Joniisraeli.com