Ga naar de inhoud

Bouw mee als vrijwilliger mee aan De Mantelmeeuw!

Word je ook zo gelukkig van iets doen voor een ander? Met die vraag benadert De Mantelmeeuw mensen die graag iets waardevols willen doen voor anderen die in de laatste fase van hun leven verkeren. Zij zijn van harte welkom als vrijwilliger bij De Mantelmeeuw. Stichting de Mantelmeeuw is op zoek naar vrijwilligers die – na een training – mensen met een korte levensverwachting en hun familie op een goede manier kunnen ondersteunen. Dat kan bij mensen thuis, in verpleeghuizen of in het hospice aan De Meeuwenlaan.

Vrijwilligers (m/v) hoeven geen speciale vooropleiding te hebben. Wel wordt van de vrijwilliger verwacht dat hij of zij deelneemt aan een introductiecursus.

Groeiende organisatie

Stichting de Mantelmeeuw gaat in de nabije toekomst uitbreiden. Er zijn plannen om een nieuw hospice te bouwen met ruimte voor zes zorgvragers. Daarnaast ziet de stichting ook dat de vraag naar ondersteuning thuis door onze vrijwilligers steeds sterker toeneemt. Er is, ook in Woerden, een groeiende groep kwetsbare ouderen en door vergrijzing en een hogere zorgvraag wordt het beroep op hun eigen mantelzorgers steeds zwaarder. Mensen die tot het einde van hun leven thuis willen blijven, kunnen daarom behoefte hebben aan extra ondersteuning. De Mantelmeeuw heeft – wat niet iedereen weet – vrijwilligers die zulke zorg kunnen bieden. Zij werken aanvullend op wijkverpleegkundige zorg.

Mantelzorger wat rust geven.

De deskundige en goed getrainde Mantelmeeuw-vrijwilligers vervangen zo nodig de eigen mantelzorger. Die heeft daardoor even tijd voor zichzelf, in het vertrouwen dat zijn of haar naaste niet alleen is. Kan gewoon even naar de kapper, boodschappen doen of met een vriend(in) een eind wandelen. Voor de mantelzorger zijn dat vaak kleine pauze-momenten die heel waardevol zijn in een emotionele periode. De vrijwilligers zijn er ook om de mantelzorger te helpen bij lichte zorgtaken, of een luisterend oor te bieden op moeilijke momenten. Of ze kunnen ’s nachts waken, zodat de mantelzorger zelf een nacht goed kan slapen en daardoor de zorg overdag beter volhoudt.

Nieuwe cursusgroep

Vrijwilligers worden in een cursus wegwijs gemaakt in het zinvolle werk voor De Mantelmeeuw, een organisatie die voor de zorg aan mensen in de laatste fase afhankelijk is van vrijwilligers. In maart 2024 gaat er weer een nieuwe cursusgroep van start. Wie graag iets wil bijdragen aan de maatschappij en het vrijwilligerswerk bij De Mantelmeeuw interessant vindt, is van harte welkom op een informatiebijeenkomst op donderdag 30 november van 19.00-21.00 uur. Locatie: het tuinhuis achter het hospice aan de Meeuwenlaan 14 in Woerden. Aanmelden is prettig maar niet noodzakelijk. Dit kan via 0348-423784 of coordinator@demantelmeeuw.nl