Ga naar de inhoud

De Mantelmeeuw

Stichting de mantelmeeuw neemt een belangrijke plek in binnen de samenleving van Woerden. Hier leest u meer over onze stichting en haar visie.

Stichting de Mantelmeeuw is een vrijwilligersorganisatie met ongeveer ruim honderd vrijwilligers. Vrijwilligers werken in de zorg, zowel thuis als in ons hospice, maken deel uit van de kookgroep of vervullen diverse taken zoals tuinieren, klussen of PR-werkzaamheden. Deze vrijwilligers worden aangestuurd door het coördinatieteam. Alle zorgvrijwilligers zijn verplicht een basisopleiding te volgen voordat zij worden ingezet. 

Het bestuur van de stichting bestaat uit vrijwilligers en het coördinatieteam bestaat uit vier medewerkers, die allemaal parttime in vaste dienst zijn bij de stichting.

Het vooruitzicht van afscheid nemen van het leven is zwaar. Het levenseinde moet met respect, aandacht en goede zorg worden omgeven, waarbij de behoeften van de mens die gaat sterven en zijn/haar naasten leidend zijn.

Missie

Ons doel is mensen in de laatste levensfase en hun naasten zo goed mogelijk te ondersteunen door aandacht te schenken aan hun behoeften op alle aspecten van palliatieve zorg. Wij doen dat door het inzetten van betrokken en deskundige vrijwilligers. Sleutelwoorden in het werk van de vrijwilligers zijn ‘aandacht’, ‘nabijheid’ en het ‘er zijn’

De hulp wordt verleend zowel in de thuissituatie als in het hospice.

Visie

Het is de visie van De Mantelmeeuw dat elk mens de mogelijkheid dient te hebben om in een huiselijke situatie de laatste levensfase af te ronden. In die situatie kan de benodigde aanvullende ondersteuning op de medisch verpleegkundige zorg op uitstekende wijze worden verleend door vrijwilligers, zowel thuis als in het hospice.

De geschiedenis van De Mantelmeeuw gaat terug tot 1995. Toen nam mevrouw W.J. van Ooyen het initiatief om terminale thuiszorg in Woerden te organiseren. Om thuis sterven mogelijk te maken, wilde zij een organisatie van vrijwilligers opzetten. De vrijwilligers verleenden aanvullende hulp aan familie en vrienden van een stervende, in samenwerking met de reguliere beroepsmatige thuiszorg.

Met het passeren van de notariële akte vindt op 4 april 1996 de officiële oprichting plaats van Stichting Vrijwillige Terminale Thuiszorg Woerden, later omgedoopt in Stichting De Mantelmeeuw. Onder leiding van Jan Ruyten komt de stichting van de pioniersfase in de operationele fase. Eind 1996 worden voor het eerst vrijwilligers als hulp ingezet. Eind 1997 wordt de regio Harmelen aan het verzorgingsgebied toegevoegd.

De vraag naar een hospice wordt steeds groter, en al snel volgt het initiatief om deze voorziening op te zetten. Er volgen gesprekken met de professionele zorgaanbieders in Woerden, zoals het Hofpoort Ziekenhuis, het Oude Landt, Zorgcentrum Woerden en de thuiszorgorganisaties De Vierstroom en Weidesticht. Deze organisaties onderschrijven de doelstelling van de stichting en zijn enthousiast over de plannen om een hospice voor de regio Woerden/Harmelen te realiseren.

In maart 1998 wordt de Vereniging Vrienden van de Stichting Vrijwillige Terminale Thuiszorg Woerden (huidige naam Vereniging Vrienden van de Mantelmeeuw) opgericht. De Vrienden hebben binding met de gemeenschappen Woerden, Harmelen, Kamerik en Zegveld en geven inhoud aan de fondsenwerving.

Ook de regionale huisartsen zijn enthousiast. Ze doen in toenemende mate een beroep op onze hulp en verwijzen mensen door.

In januari 2000 wordt een overeenkomst gesloten tussen de stichting en de gezamenlijke zorgaanbieders. Daarmee wordt een financieel fundament gelegd onder het initiatief voor het hospice. De overeenkomst garandeert de basisexploitatie van het hospice voor ten minste drie jaar.

De zoektocht naar een geschikt huis voor vestiging van het hospice eindigt op de Meeuwenlaan 14 in Woerden. Een prachtige locatie, midden in het centrum van de leefgemeenschap, en tegelijk op een rustige plek. Het is een ruim woonhuis waarin met relatief kleine aanpassingen vier mooie gastenkamers worden gerealiseerd. Er is ook plaats genoeg voor alle andere activiteiten, zoals training en scholing van vrijwilligers. Dankzij een betrokken particulier uit Woerden is de Stichting in staat om deze locatie in eerste instantie te huren. Medio 2000 wordt in hospice De Mantelmeeuw de eerste gast ontvangen.

Het bestuur

Jos Borghols

Voorzitter

Jantina Colenbrander

Vice voorzitter

Bouke Hummel

Penningmeester

Kareliene Pouw

Secretaris

Caroline Rijnbeek

Bestuurslid

Het coördinatie team

Mirjam Bijlenga

Directeur

Angelique Spijkstra

Coördinator

Marije de Wit

Coördinator

Thea van Dijk

Secretaresse

Ervaringen

“als familie heb je soms veel vragen, dan is het fijn dat de coördinatoren altijd klaar staan samen met de wijkverpleging om je te woord te staan”
Contactgegevens
Contactgegevens
Steun ons

Een donatie via de bovenstaande QR-code is anoniem. Voor overschrijving per bank zie pagina steun ons.