Ga naar de inhoud

Tweede bijeenkomst omwonenden: kijken naar beeldwaliteitsplan

  • door

Tijdens de tweede informatiebijeenkomst voor omwonenden half maart werd gekeken naar het beeldkwaliteitsplan. Hoe gaat het toekomstige gebouw straks op in het landgoed Bredius? Oude bomen worden gespaard en er komt een aanvullend groenplan waarbij ook de omwonenden betrokken worden. De Mantelmeeuw laat nog een schaduwberekening uitvoeren om zich te krijgen op de schaduwwerking van het pand.

Ook de zorg over extra verkeersbewegingen en parkeren rond het hospice krijgt aandacht. Directeur Mirjam Bijlenga gaf aan dat De Mantelmeeuw ook op de nieuwe locatie graag een een prettige, toegankelijke buur wil zijn.